“ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ

          โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic จาก คะแนนรวมทั้งการแข่งขัน Static และ Dynamic ได้ 495.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน โดยคิดเป็นอันดับที่ 31 จาก 92 โดยมี ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ควบคุมดูแล

20181101 181101 0014

20181101 181101 0016

20181101 181101 0028

20181101 181101 0040

20181101 181101 0042

20181101 181101 0046

20181101 181101 0048

20181101 181101 0062

20181101 181101 0074

20181101 181101 0083

20181101 181101 0084

20181101 181101 0094

20181101 181101 0098