คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)  โดยมี Dr.Nur Kamilah binti Yusuf จาก Department of Energy and Thermofluids Engineering, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) เป็นหัวหน้าคณะการเดินทางในครั้งนี้

          กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมกับ UTHM  สำหรับการมาเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Student Mobility Program between PSU & UTHM 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และจังหวัดสงขลา  โดยได้มี ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย  ดร.มักตาร์ แวหะยี นำเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชา และมี ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตฯ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน นำเยี่ยมชมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและงานวิจัย อีกทั้งระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการเยี่ยมชมโบราณสถานของจังหวัดสงขลา สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

20181105 181105 0008

20181105 181105 0021

20181105 181105 0032

20181105 181105 0034

20181105 181105 0035

UTHM 181105 0002

UTHM 181105 0005

UTHM 181105 0006

UTHM 181105 0007

UTHM 181105 0009

UTHM 181105 0013