เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจทางด้าน Electronic และ Computer ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในภาคใต้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20181109 181114 0001

20181109 181114 0010

20181109 181114 0018

20181109 181114 0019

20181109 181114 0057

20181109 181114 0079

20181109 181114 0082

20181109 181114 0098

20181109 181114 0122

20181109 181114 0125

20181109 181114 0129

41290