วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของสาขาวิขาต่างในคณะพร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมมงคลสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC00328

DSC00329

DSC00336

DSC00337

DSC00341

DSC00343

DSC00348

DSC00351

DSC00353

DSC00360

DSC00372

DSC00373

DSC00376

DSC00381

DSC00380