นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
(ACM-ICPC Asia Regional Programming Contest 2018 – Mahidol University 16-18 November 2018)

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561   ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม มีมหาวิทยาลัยต่างๆ จากไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 69 ทีม จาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ ไทย
            ในการแข่งขันนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ได้แก่ ทีม “npm install” ประกอบด้วย นายภูดิท ชเลกาญจน์ รหัสนักศึกษา 5910110422 นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง รหัสนักศึกษา 5910110423 และ นายพงศภัค แจ่มโนทัย รหัสนักศึกษา 5910110488 และ ทีม “Somboon and friends” ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ช่างคม            รหัสนักศึกษา 5910110337 นายจาคี อินทปัญญา รหัสนักศึกษา 5910110044 และนายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา รหัสนักศึกษา 5910110419  โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ สุวรรณมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม
            ผลการแข่งขัน จากโจทย์แข่งขันทั้งหมด 12  ข้อ ทีมจาก National University of Singapore (NUS สิงคโปร์) ทำได้ทั้งหมด 11 ข้อ (เป็นทีมเดียว) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และ ทีมจาก Shanghai Jiao Tong University (จีน) ได้รางวัล อันดับที่ 2 (10 ข้อ) และ รางวัลอันดับรองลงมา (9 ข้อ) เป็นทีมจาก Bina Nusantara University (Binus อินโดนีเซีย) และ National Taiwan University (ไต้หวัน)  สำหรับทีมผู้ชนะจากการแข่งขันครั้งนี้จะถูกคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก 2019 หรือ World Finals ICPC 2019 ช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 ณ University of Porto เมืองโปร์ตู ประเทศโปรตุเกส
            สำหรับทีมจาก ม.อ. อยู่ในอันดับที่ 45 จาก 69 ทีม ทำโจทย์โปรแกรมได้ 1 ข้อ และทีมจากไทย ในอันดับที่ดีที่สุดเป็นจากทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 8 (8 ข้อ)   

            การแข่งขัน ACM-ICPC เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ที่จัดมายาวนานมากกว่า 40 ปี มีความเก่าแก่และมีผู้ร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลก  การแข่งขันเน้นการทำงานเป็นทีม แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน (problem solving) โดยใช้ทักษะความสามารถด้านอัลกอริทึม(algorithms) และการเขียนโปรแกรม(coding) แก้ปัญหาภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่จำกัด มีการจัดการแข่งขันขึ้นทั่วโลกทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาคในแต่ละทวีป ในประเทศไทยมีการจัดแข่งมาตั้งแต่ปี 2009 และมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชีย

 

Website การแข่งขันและผลการแข่งขัน
https://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc/2018/index.html

https://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc/2018/FinalScore2018/2018%20ICPC%20Asia%20Nakhon%20Pathom%20Regional%20Contest.html

https://icpc.baylor.edu/

p 1 n

p 2 n

p 3 2 IMG 1231

p 3 n

p 4

p 4 1

p 5

p 5 1

p 6 o

p 7

p 8 score rk10