เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับ คณาจารย์จาก MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA VOCATIONAL COLLEGE BALIK PULAU โดยมี MR.ABDUL RAUF BIN ABDULLAH เป็นหัวหน้าคณะการเดินทางในการเยี่ยมชมผลงาน Formula ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC00427

DSC00406

DSC00407

DSC00408

DSC00412

DSC00415

DSC00418

DSC00421

DSC00427

DSC00435

DSC00442

DSC00448

DSC00449

DSC00455

DSC00463

DSC00474