เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนิต​ เฉลิมยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ IEEE 5th​ International​ conference on​ Smart Instrumentations Measurements and Application​s​ (ICSIMA) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.ณัฐฏา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับ​ IEEE Instrumentations​ and​ Measurements​ Society, Malaysia Chapter

20181129 181206 0006

20181129 181206 0012

20181129 181206 0017

20181129 181206 0054

20181129 181206 0080

20181129 181206 0091

20181129 181206 0109

20181129 181206 0116

20181129 181206 0138

20181129 181206 0143

20181129 181206 0169

20181129 181206 0182

20181129 181206 0220

20181129 181206 0268

20181129 181206 0276

20181129 181206 0297

20181130 181206 0079

20181130 181206 0096