คณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา Polytechnic ATI Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ

การมาเยี่ยมชมดูงานและหารือในครั้งนี้ ผศ.พิเชฐ ตระการชัยสิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมหารือการทำหลักสูตรร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย รวมถึงขอหารือถึงความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วม

48052455 900284350170044 8455180250786037760 o

48182742 900284256836720 403899544854593536 o

48185506 900284250170054 703192786098192384 o

48223980 900284126836733 668008426894262272 o

48228918 900284033503409 6172669080177213440 o

48281624 900283956836750 8820195841802240000 n

48340046 900283950170084 7723246372471701504 n

48357581 900284080170071 5984517699789651968 n

48362139 900283940170085 4289926683726708736 n

48362322 900284086836737 1604014515182108672 n

48384096 900284280170051 4131716327813414912 o

48387227 900284030170076 21837709676904448 n

48404024 900284016836744 7095473675947737088 n