กิจกรรม งาน " วิศวฯ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 (PSU Engineering Run 2019) " ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวฯ ม.อ. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. ในวันอาทิตย์ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นอีกกิจกรรมที่คณะวิศวฯ ม.อ. ได้รับเสียงตอบรับความประทับใจจากผู้เข้าร่วมงานวิ่งเป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรในคณะฯ และในมหาวิทยาลัยร่วมถึงบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจในการออกกำลังกายซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนและบริจาคเพื่อกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

สามารถดูรูปบรรยากาศภายในงานวิ่งได้ที่เพจ เดิน-วิ่ง วิศวะ ม.อ. https://www.facebook.com/PSUEngineeringRun/

1

2

3

4

5

6