เมื่อวันที่ 18 -20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมลูกพระบิดา ได้เข้าร่วมแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019-Student Formula ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยผลการแข่งขัน Formula student ทีม ลูกพระบิดา การแข่งขัน TSAE

- Static event                    อันดับ 1

- Engineering Design       อันดับ 2

- Cost Report                   อันดับ 2

- Business Presentation   อันดับ 13

- Autocross                       อันดับ 2

- Endurance                     อันดับ 3

- Acceration                     อันดับ 3

- skidpad                         อันดับ 8

- Overall                         อันดับ 3

ทั้งนี้ทีมลูกพระบิดายังได้รับความสนใจจากเว็บไซต์และนิตยสาร Honda ของประเทศญี่ปุ่น มาสัมภาษณ์เพื่อนำไปเขียนข่าว

1

2

3

4

5

6

7

8