วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ( The Nineteenth National Software Contest :NSC 2019) ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 116 โครงการ (จากโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 217 โครงการ) โดยการแข่งขันในครั้งจะคัดเลือกให้เหลือจำนวน 21 โครงการ เพื่อเป็นตัวแทนจากศูนย์ภูมิภาค ภาคใต้ ไปแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีอาจารย์เสกสรรค์ สุวรรณมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15