ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจำปี 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภารกิจและการสนับสนุนของ สวทช. ในภาคใต้ ในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ และ สร้างความเชื่อมโยงกับพันธมิตรในพื้นที่ ให้เข้มแข็ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รายละเอียด https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_2234360

1

2

3

4