เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์และดร. กิตติคุณ ทองพูล ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Nagoya City University (NCU) จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr. Yuji IMAIZUMI ตำแหน่ง Vice President ที่มาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างสองสถาบันในด้านสาขา ต่างๆ ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9