ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับโล่นักวิจัยดีเด่น/บุคลากรดีเด่น/อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 20 ปีและบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงาน "คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 " (PRIDE OF PSU 2019) ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ชมภาพรูปบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับรางวัลได้ที่ : https://www.facebook.com/ENGINEERINGPSU

 

1

2

3

4