คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13