คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

          ทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา จุลรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาดิจิทัล กับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง เกตย์เวย์สำหรับสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์มสรรพสิ่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ (PSU IoT Gateway and Thing Platform for Smart City)

          ทีมวิจัย ผศ.ดร. พรศิริ แก้วประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ กับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา (Impact absorber material prepared from natural rubber)

          อีกหนึ่งรางวัลจากทีมวิจัย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ , รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive wireless endoscope)

          ในงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ติดต่อกัน โดยมีนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าประกวดกว่า 1,000 สิ่งประดิษฐ์ จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกกว่า 60,000 คน จาก 5 ทวีป ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO)

1

2

3

4

5

6