เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข กิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ปี 2562 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้นำโดย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนักวิจัยระบบการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ (นายพงศกร เจริญเนตรกุล) และทีมนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งทางศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะได้วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมผู้สูงอายุ เช่น ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ที่สามารถวิเคราะห์ท่าทางพื้นฐาน รวมไปถึงตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติของตัวบุคคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งทางศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะจะดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุให้ จำนวน 6 ชุด ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1

2

3

4

5

6