สรุปผลการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดรางวัลดังนี้

  • กีฬาฟุตซอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • แชร์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วอลเล่ย์บอลผสม ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ตะกร้อชาย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเจ้าภาพปีนี้ขอขอบพระคุณทั้ง 4 สถาบันเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความร่วมมือรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของทั้ง 5 สถาบัน สำหรับปีหน้าพบกันใหม่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13