เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) และบุคลากร ได้เข้าพบปะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (คุณสมศักดิ์ กิตติธรกุล) และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (คุณดวงแข เพชรเรือนทอง) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของทั้งสองหน่วยงาน 

20190522 104443 001

20190522 131719

20190522 131823

20190522 133317

20190522 133421

20190522 134306

20190522 142818

20190522 142828