PR FabLab Competetion2019 Edit

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) และสถานศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่สนใจ สมัครและร่วมส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขัน FABLAB Southern Competition ภายใต้หัวข้อ “ดิจิทัล 4.0 สู่ชุมชน" ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในภาคใต้ มาเติมเต็มและโอกาสที่จะได้เจอกับประสบการณ์ดีๆ กับค้นพบความเป็นนักนวัตกรในตัวเองได้ภายในงานนี้ และร่วมชิงเงินรางวัลทุนการศึกษามากกว่า 40,000.- บาทพร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป รายละเอียดข้อเสนอโครงการและกติกาการเข้าประกวดตามรายละเอียดด้านล่างนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (นายพิสิษฐ์  ไตรธเนศ เจ้าหน้าประสานงานโครงการฯ) โทร 08-3186-2793 หรือ 0-7428-2000 ต่อ 749981

รายละเอียดหัวข้อข้อเสนอโครงการ

 1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
 2. ที่มาหรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
 3. คำอธิบายลักษณะสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการสร้าง   
  - แบบร่างของสิ่งประดิษฐ์
 4. จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ (กรุณาระบุเป็นข้อ ๆ)
 5. การนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
 6. ประมาณการค่าใช้จ่ายของวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ (กรุณาระบุเป็นข้อ ๆ)
 7. การใช้ประโยชน์โดยตรงจากห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab 

กติกาการเข้าประกวด
ประเภทการประกวด

 • นักเรียนสายสามัญ (ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • นักเรียนสายอาชีวะ (ระดับไม่เกินปวช. 3)

การส่งใบสมัครและเสนอโครงงานเพื่อเข้าประกวด

 • ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 • กรอกข้อมูลการสมัครที่ลิงค์ https://forms.gle/voRnBMfC64TYUF2J6

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 (เวลา 23.59 น.) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป็นสำคัญ

การตัดสินและทีมที่เข้ารอบ

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการประเมินเป็นระดับเกรด A B และ C โดยที่เกรด A คือ ผ่านเข้ารอบ ไม่ต้องปรับปรุง เกรด B คือ ผ่านเข้ารอบ ต้องแก้ไขปรับปรุง และเกรด C คือ
  มีโอกาสผ่านเข้ารอบ ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างมาก โดยจะส่งผลการพิจารณากลับไปทางอีเมล์ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 • เมื่อได้รับระดับเกรดและคำแนะนำแล้ว สำหรับข้อเสนอโครงการที่ได้ระดับเกรด B และ C ให้ทำการแก้ไขปรับปรุง และส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขมาที่ลิงค์ https://forms.gle/voRnBMfC64TYUF2J6  ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 ทีม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.eng.psu.ac.th
 • ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (กำหนดการรอแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง)
 • แต่ละทีมเตรียมตัวนำเสนอแนวคิดของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์บนเวที ประกอบด้วยวีดีโอที่มาและความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ความยาว 2 – 3 นาที (รวมระยะเวลาที่นำเสนอไม่เกิน 5 นาที)
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม (สายอาชีวะ 5 ทีม และสายสามัญ 5 ทีม) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 • ทีมที่เข้ารอบทั้ง 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมตอบคำถามและนำเสนอแนวคิดของโครงการต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล ประกาศผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
  - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท และเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
  - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 6,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
  - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 3,500 บาท

หมายเหตุ

 • นักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม แต่อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้มากกว่า 1 ทีม
 • แต่ละทีมสามารถเสนอโครงการเพียง 1 โครงการเท่านั้น และต้องเป็นโครงการที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงแก้ไขจากต้นแบบของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลใดจากการประกวดอื่นมาก่อน จะถือว่าชิ้นงานนั้นเป็นโมฆะ หากเป็นกรณีผู้ได้รับรางวัลในการประกวด จะต้องจ่ายเงินชดเชยคืน 3 เท่าของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • ผลงานสำเร็จและแบบร่างของผลงานที่ได้รับรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทเพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางสังคม
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลต้องยินดีให้โครงการนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม จะไม่มีการจำหน่าย และผลงานยังคงเป็นสิทธิ์ของผู้พัฒนา
 • ผู้จัดโครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า