เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Shimada Shinji (President) Prof. Kumada Nobuhiro, (Dean of Faculty of Engineering) Prof. Mao Xiaoyang และ Ms. Ishii Yoshimi จาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิจัย และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยไบโอดีเซล ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรโบติคและโดรน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

IMG 2631IMG 2674IMG 2649IMG 2688IMG 2713IMG 2716IMG 2739IMG 2735IMG 2755IMG 2758IMG 2761IMG 2767IMG 2786IMG 2773IMG 2800IMG 2809IMG 2811IMG 2816IMG 2820