โครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง”  

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 ort62