เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันระบบส่งไฟฟ้าเพื่อการศึกษาให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าIMG 2560IMG 2530IMG 2545IMG 2554IMG 2555IMG 2525IMG 2567IMG 2586