ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการอบรมเรื่องกระบวนการแยกและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยก แยกของ Lab ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เรื่องกระบวนการแยกและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกของ Lab ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรยุทธ ธรรมเลอศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer 5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพรหมจักร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

68241436 1037975476400930 6735403666758434816 o67848847 1037975569734254 8810691379823902720 o68268541 1037975466400931 7513654987788910592 o67783314 1038047206393757 2303852425015984128 o67931457 1037975376400940 5908078350051573760 o67476045 1037979986400479 3224960555949228032 o67374955 1037979969733814 6300849578807656448 o67384358 1037893749742436 1877357830311247872 o