วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณเทวินทร์ สิริโชคชัยกุล ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 12 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร Workshop เรื่อง MSA ( Measurement System Analysis) ให้กับครู/ช่าง และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมือต่างๆ ของภาควิชาและหน่วยงานในคณะฯ ณ ห้องประชุมมงคลสุข

IMG 3118IMG 3132IMG 3163IMG 3162IMG 3138IMG 3131IMG 3160