วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ได้จัดโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์​พบสถานประกอบการ เพื่อนำแนวคิดและข้อมูลที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สามารถตอบ​โจทย์​ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

67539746 1039075946290883 654033007040004096 o67757068 1039076156290862 974472064498925568 o67798728 1039076052957539 4393625928899493888 o67752903 1039076109624200 6950557068449284096 o