วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายประสาทสุข นิยมราษฎ์ ผอ.ศภ.11 กสอ. พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เทพไทย โปรดัทค์ จำกัด เพื่อพบปะผู้ประกอบการและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โดยมี คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัทค์ จำกัด ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ม.อ.หาดใหญ่ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ และที่ปรึกษาโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมสถานประกอบการและติดตามผลการติดตั้งระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากศภ.10 และศภ.11 กสอ. ณ บริษัท เทพไทย โปรดัทค์ จำกัด จังหวัดสงขลา

IMG 3369IMG 3376IMG 3366IMG 3398 10IMG 3409IMG 3414IMG 3439