คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เนื่องในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ไวนิลศิษย์เก่าดีเด่น62

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

1.นายกมล หมั่นทำ

IMG 4522IMG 4604

2.นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0022IMG 4476

3.นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0018ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0216

4.นายมงคล สุวคันธ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 00170215

5. ดร.วรพล วทัญญุตา

IMG 4529IMG 4449

6. นายสินชัย  เจียมดำรัส

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 011550

7. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0009IMG 4462

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

1.นายวรยุทธ  ธรรมเลอศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 001466

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

1.นายอาคม มานะแก้ว

ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0085IMG 44790IMG 4631ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0070ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0039ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๙๐๙๑๓ 0050IMG 4502