วันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าฯ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม"วันมหิดล" และได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วางพวงมาลาวันมหิดล62 ๑๙๐๙๒๔ 0004วางพวงมาลาวันมหิดล62 ๑๙๐๙๒๔ 0060วางพวงมาลาวันมหิดล62 ๑๙๐๙๒๔ 00377วางพวงมาลาวันมหิดล62 ๑๙๐๙๒๔ 0010วางพวงมาลาวันมหิดล62 ๑๙๐๙๒๔ 0007