วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ความก้าวหน้า โครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) สำนักงาน กสทช. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

74674995 1106431639555313 949563393075838976 o73539264 1106430876222056 5608436353168572416 o75398174 1106430666222077 8765109553336418304 o75242117 1106431069555370 6608949955434381312 o74265054 1106431626221981 3710461541670191104 o