เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส่งทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 56 ทีม จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ ประเทศไทย

         ในการแข่งขันนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย 1 ทีม ชื่อทีม “Animal will do” ประกอบด้วย นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง รหัสนักศึกษา 5910110423 นายพงศภัค แจ่มโนทัย รหัสนักศึกษา 5910110488 และ นางสาวปวิตรา ศรีวิสุทธิ์ รหัสนักศึกษา 5910110629 โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ สุวรรณมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม

         ผลการแข่งขัน จากโจทย์แข่งขันทั้งหมด 14 ข้อ ทีมจาก Seoul National University (เกาหลีใต้) ทำได้ทั้งหมด 13 ข้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมจาก The University of Tokyo (ญี่ปุ่น) ทำได้ 11 ข้อ ได้รางวัลที่ 2 และ
ทีมจาก Shanghai Jiao Tong University (จีน) ได้รางวัล อันดับที่ 3 (10 ข้อ) สำหรับทีมผู้ชนะจากการแข่งขันครั้งนี้จะถูกคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก 2020 หรือ ACM-ICPC World Finals 2020 ในระหว่างวันที่ 21-26 เดือนมิถุนายน 2563 ที่ กรุงมอสโคว สาธารณรัฐรัสเซีย

          สำหรับทีมจาก ม.อ. และจากมหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่อยู่ในอันดับที่ 37 มีทีมจากประเทศไทยในอันดับ
ที่ดีที่สุดเป็นจากทีม CUCP Debuggers จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 11 (8 ข้อ)

          การแข่งขัน ACM-ICPC เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ที่จัดมายาวนานมากว่า 44 ปี มีความเก่าแก่และมีผู้ร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลก การแข่งขันเน้นการทำงานเป็นทีม แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน (problem solving) โดยใช้ทักษะความสามารถด้านอัลกอริทึม (algorithms) และการเขียนโปรแกรม(coding) แก้ปัญหาภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่จำกัด มีการจัดการแข่งขันขึ้นทั่วโลกทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาคในแต่ละทวีป ในประเทศไทยมีการจัดแข่งมาตั้งแต่ปี 2009 และมีหลายมหาวิทยาลัยหลาย ร่วมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชีย

Website การแข่งขันและผลการแข่งขัน
https://acm-icpc.eng.chula.ac.th/#/
http://icpc-scoreboard.eng.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/icpc.eng.chula/

p02 74166783 2632414923481906 1077541920869187584 np03 75446713 2634008469989218 6731201758518837248 op04 72705688 2633992096657522 3556767786250272768 op06 team 20191102 143612