ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยมี ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร การฝึกงาน สหกิจศึกษาและโสตทัศนศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

74620917 1110861725778971 5894467946582900736 o74364999 1110861702445640 7541956356958322688 o73399868 1110861932445617 3537415608507301888 o74707231 1110862185778925 1152231694204403712 o75224710 1110862132445597 4262136827982381056 o72724603 1110862092445601 4045744036168859648 o