เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด คุณสุนทรี เดชบุญนำ ตำแหน่ง Talent ecosystem specialist ส่วนงาน Thailand enterprise delivery&service
สำหรับในการพูดคุยในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวกับ Huawei ICT Academy ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบดูแล และยังมีการหารือกันถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไปอีกด้วย
ในวันเดียวกันนั้น บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Huawei ICT competition Thailand 2019-2020 ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรู้และร่วมเข้าแข่งขันด้วย

77260768 1127186877479789 2388081217636401152 o

78274263 1127186604146483 2901477363109855232 o76693298 1127186467479830 4423679112149729280 o76686354 1127187000813110 6011468220140093440 o76674515 1127187137479763 351396352799801344 o