เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp : Next Gen) ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่เยาวชนทั่วประเทศ เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน จาก 15 โรงเรียนในภาคใต้

78713142 979207452451365 4918690688767361024 o

74377566 979207489118028 5474218818442100736 o

79008332 979212665784177 2766830284409143296 o

78668463 979207855784658 330610557923098624 o

79689273 979212262450884 6423403545726287872 o78894191 979208802451230 5924901006805565440 o