เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ Chang Young Engineer Camp รุ่น 10 จำนวน 3 คน (น.ส.ฌัชชา ชีวะพันธ์, น.ส.พิชามญช์ พุฒแก้ว และน.ส.โสภิตา เกื้อมิตร) จากที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน มีผู้สมัครจำนวน 245 คน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ  โดยจัดขึ้นที่ SCG สำนักงานใหญ่และจังหวัดสระบุรี  ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คนมีความประทับใจจากกิจกรรมดังกล่าว คือ “การได้เรียนรู้และการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับงานท่อ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นการร่วมงานกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน การร่วมกันคิด และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  ซึ่งได้รับความสนุนสนานและทุกกิจกรรมยังสอดแทรกความรู้ต่างๆ การแก้ปัญหาจริงที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน นอกจากความรู้แล้วยังได้รู้จักเพื่อนๆ จากต่างมหาวิทยาลัย ได้ร่วมทำกิจกรรมเป็นทีมเพื่อช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม สุดท้ายการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแนวทางการทำงานในอนาคตอันใกล้”

77047164 425685858123699 6479900048049045504 n

76747563 435430957141053 5509445410059452416 n

75456872 966109407099106 4673940547180691456 n

76706690 601857043917278 4048622218307960832 n75627453 544053429766015 6984042927001436160 n

75442903 410528656500689 1366789319506788352 n

72539384 526058254643263 7116363765515288576 n