ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ PSU 5G Shaowcase

ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/e2zxf28yoLGb5dxa7

5G

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563

 

555

S 10404124