เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, ดร. เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล และ ดร. ชุกรี แดสา ได้เข้าพบ นายก อบต.ควนรู (นายถั่น จุลนวล) ที่สำนักงาน อบต.ควนรู เพื่อหารือถึงปัญหาในพื้นที่ที่อยากให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ช่วยเหลือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, เครื่องจักร, โซล่าเซลล์ เป็นต้นอบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0009

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0012

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0017

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0019

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0025

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0026

อบต.ควนรู วันที่ 10 ม.ค. 63 ๒๐๐๑๒๒ 0029