คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศออนไลน์

"กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563"

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รับชมผ่านช่องทาง Live สด Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 ปฐมนิเทศ เฟส34

 

ดาวน์โหลด : กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563