เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับมูลนิธิใจกระทิง ได้ส่งมอบโครงการ "การติดตั้งชุดผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับโรงเรียน" ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสู่การใช้งานจริงในโรงเรียน ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการทำอาหารกลางวัน แก้ปัญหาสิงแวดล้อมจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งและได้ปุ๋ยจากการหมักแก๊สชีวภาพ และพัฒนาให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนและชุมชน

119632300 1378782195653588 2859905674107479019 o

119639789 1378782072320267 593224811956635339 o

119784407 1378782138986927 2254680393019832614 o

119817535 1378781308987010 8218983371268565361 o

119888174 1378782268986914 7275975654905922022 o