เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 
จัดโครงการเสวนาเรื่อง “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?”
 
ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน BIM เป็นผู้บรรยายให้แกผู้ที่สนใจ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ มีเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพร้อมให้ความรู้ ได้แก่
  • -การบรรยาย “Technology Disruption วงการก่อสร้าง” โดย ผศ. ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • การบรรยาย “EIT BIM DEVELOPMENT” โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  • การบรรยาย “Classification for BIM” โดย คุณสุชิน สุขพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  • การบรรยาย “BIM STANDARD” โดย คุณทรงพล ยมนาค วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  • การเสวนาประโยชน์ของ BIM โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ประธานสาขาภาคใต้ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คุณวิวัฒน์ จิตนวล สมาคมสถาปนิคสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เจษฎา ศรีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.อำนาจ คำพานิช บริษัท โพสเทค พรีสเตรสซิ่ง จำกัด และนายปรีชา นุ่นหมิ่น บริษัท สเตรงธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • การบรรยาย “Building Information Modeling (BIM) คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง” โดย คุณพงษ์สุร อังคณานุชาติ (Country Manager) บริษัท ทริมเปิ้ล โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัด (ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Trimble) และคุณสมศักดิ์ วรรักษา (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Graphisoft) และการแสดงผลงานBIMที่ทำโดยนักศึกษา ม.อ. (วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) อีกด้วย
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

18

20

21

22