เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดยคุณภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และทีมงาน ในโอกาสมาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปท่านภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร เป็นผู้นำเสนอภาพรวมกิจกรรมและผลการวินิจฉัยเบื้องต้นแต่ละกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลการทำงานยัง บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

IMG 3534

IMG 3537

IMG 3540

IMG 3551

IMG 3555

IMG 3560

IMG 3561

IMG 3563

IMG 3566

IMG 3567

IMG 3573