คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ติดตั้ง mobile UV สำหรับฆ่าเชื้อในห้องน้ำ จำนวน 10 ชุด และตู้อบเสื้อผ้าฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จำนวน 2 ตู้ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ

S 13942822

S 13942828

S 13942824

S 13942826

S 13942825

S 13942829

S 13942830