จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทั่วประเทศและจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการปรับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

          คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมสนับสนุน โดย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ผศ. สุระพล เธียรมนตรี, ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ และนายชาญวิทย์ บัวศรี วิศวกรเครื่องกล สังกัดศูนย์วิศวกรรมพลังงาน ร่วมกับวิศวกรของศูนย์ประชุมฯ และบริษัท โทเทิ่ล แอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ทำการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศพร้อมติดตั้งระบบพลาสม่าฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศภายในศูนย์ประชุมฯ สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ รวมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ระบบที่ออกแบบได้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11