ปฐมนิเทศ BN2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมออนไลน์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป

รับชมผ่านช่องทางเพจ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.   อ่านกำหนดการ คลิก