คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 48th International Exhibition of Innovation Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส
 
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ”
 
โดย : 

 

  • รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
  • รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
  • รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
  • รศ.ดร.เจริญยุตร เดชวายุกุล
  • ผศ.ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
  • ธีระวัฒน์ เพชรดี
  • ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล

94731

94719

99965