ประกาศรางวัล 1

 

          ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เพื่อใช้เป็นสื่อการเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในงาน “ครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท

  • นายทวิช จิตเที่ยง

รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 3,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

  • นายอดิศักดิ์ ม่วงคง
  • นางสาวศศินา สุนทรภักดิ์
  • นายพนม บุญศิลป์

ผู้ได้รับรางวัลทางผู้จัดการประกวดจะติดต่อรายละเอียดกลับเพื่อรับรางวัลภายในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0895988073

 

ประกวดโลโก้55 ปี2

Final 55ENG PSU2

Final 55ENG PSU2 1

แนวคิดFinal 55ENG PSU 2