คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรศักดิ์ ย่องลั่น สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ - The Winner" จากการแข่งขัน International IDC RoBoCon ครั้งที่ 31 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ (ในรูปแบบออนไลน์)
 
          โดยมีเพื่อนร่วมทีมอีก 5 ประเทศ - Brazil, Japan, Korea, India and China ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและดำเนินโครงการ เอ็มเทค สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5

6

7