ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งหมด 4 คน

คือ นายชยินท์ จงไพบูลย์พัฒนะ นายวัชรวิทย์ ถนนทอง นายสราวุธ ตีรรุ่งเรือง และนางสาวจุฑาภรณ์ แก้วสุด ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ online จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 70 ทีม จากงาน The 5th Industrial Engineering Competition (IECOM 2012)  ที่จัดโดย Industrial Engineering Department  (Undergraduate Program), Institut Teknology Bandung  และนักศึกษาจะเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 14-20 มกราคม2555 จะมีการให้เข้าร่วมแข่งขัน 15 ทีมสุดท้าย ที่ Bandung ประเทศอินโดนิเซีย