ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมแถลงข่าวการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยการก่อสร้างดังกล่าวได้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวถึงที่มาโครงการว่า "ที่ผ่านมาการสัญจรของคนเดินเท้าระหว่าง รพ.สงขลานครินทร์ กับฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ต้องอาศัยสะพานลอยและการข้ามถนนอย่างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การที่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จำนวนไม่น้อยไม่ได้ใช้สะพานลอยข้ามถนน เนื่องจากตัวสะพานมีความสูง ทำให้การข้ามถนนเป็นไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเหล็กมากั้นบนเกาะกลางถนนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพราะยังมีประชาชนและคนป่วยที่ข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ เนื่องจากถนนสายกาญจนวนิชย์เป็นถนนที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูง และจากการที่คณะแพทย์ได้สร้างตึกอุบัติเหตุใหม่จะส่งผลให้กิจกรรมของโรงพยาบายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อันตรายจากการข้ามถนนเพิ่มมากขึ้น"

พล.ต.ท.พินพันธ์ เนตรรังสี ประธานชมรมลดอุบัติเหตุจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวคิดในการก่อสร้างอุโมงค์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว โดยชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่และคณะแพทยศาสตร์แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท Tesco Lotus ได้ทำหนังสือถึงคณะแพทย์เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการก่อสร้างดังกล่าว และเป็นโอกาสอันดี ที่ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมบริหารของคณะแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์ กับ ผศ.นพ.พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

จากที่มาดังกล่าวทำให้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างดังกล่าว จากผลการประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ดร.ไพร พัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และ นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี ได้ให้การสนับสนุน โดยรับเป็นเจ้าภาพในการตั้งงบประมาณและดำเนินการก่อสร้าง โดย บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท Tesco Lotus จะให้การสนับสนุนด้วยเช่นกัน ส่วนรูปแบบและลักษณะของอุโมงค์ ได้รับการออกแบบจากศูนย์สร้างทางสงขลาและเทศบาลนครสงขลา ในโอกาสนี้ รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกล่าวต้อนรับและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือ พร้อมทั้งการสนับสนุนจาก ผศ.เอกรัฐ สมัครรัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ของงานแถลงข่าว” จากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเรื่องของความปลอดภัย และการตั้งร้านค้าภายในอุโมงค์เพื่อให้สร้างรายได้ให้แก่ชุม และเพื่อช่วยแก้โดยปัญหาเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย