ขอแสดงความยินดีกับ "ทีมยอดมนุษย์ไฟฟ้า"  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่คว้าสองรางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลสุดยอดทีมสร้างสรรค์ในโครงการ M-150 Ideology 2011 โซลาร์เซลเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า  จากภาระกิจสร้างสถานีโซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล และได้ส่งมอบให้กับชาวบ้านบนเกาะบูโหลนดอน

โดยทางทีมได้สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างจ่ายให้กับมัสยิดและทุกครัวเรือนจำนวน 70 หลัง สร้างระบบน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน และตู้เย็นสำหรับโรงเรียน จัดโดยบริษัท โอสถสภา จำกัด

บริษัท โอสถสภา จำกัด โดยเครื่องดื่ม เอ็ม-150 ได้จัดพิธีปิดและประกาศผล โครงการ M-150 Ideology 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ไปอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการและความสำเร็จในครั้งนี้ว่า เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ในห้องเรียน มาสร้างสรรค์และประยุกต์ให้ใช้งานได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม จนกระทั่งสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยการคัดเลือกทีมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 5 ทีม เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติหการสร้างสถานีโซลาร์เซลล์ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนไฟฟ้า โดยในปีนี้พื้นที่ที่ให้เลือกจัดทำโครงการ คือพื้นที่เดียวกับที่จัดทำ “โครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดี...ยิ่งกว่า” อันเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาส 120 ปี โอสถสภา อีกด้วย 

   สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาจากรางวัลสุดยอดทีมสร้างสรรค์  10,000 บาท